އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

2 އެޕްރީލް 2012

16.30 – އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދު

އިންސާފުގެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ސުލްހަވެރި ސައިކަލްބުރު

21:00 – އުސްފަސްގަނޑު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން