ފޮޓޯ ގެލެރީ: އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން އުސްފަސްގަނޑުގައި ބާއްވާ އެއްވުން .. 1 އެޕްރީލް 2012

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް