ފޮޓޯ ގެލެރީ: އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ރަސްމީކޮށް ޑޯރޓުޑޯ ކެމްޕެއިން ފެށުމާއި، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ދިދަ ނެގުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު .. 25 މާރޗް 2012

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް