ވީޑިއޯ: ބާޣީ ސަރުކާރުގެ ފުލުހުން ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުން ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ތިނަދޫގައި އިޙްތިޖާޖުކުރުން .. 14 މާރޗް 2012

ވީޑީއޯ: ޔޫޓިއުބް