ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިނުކުރުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

mdp-logo-150-x-157

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިނުކުރުވުމަށް މި ޕާޓީން އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ވީމާ މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކާއި ގޮފިތަކުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގާ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވެސް 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ބައިވެރި ނުކުރުމަށާއި، ބެލެނިވެރިން ވެސް ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ނުދިއުމަށް މި ޕާޓީން އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.

– ސެކްރެޓޭރިއަޓް-