ބަޣާވާތާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ ސައިކަލްބުރެއް މިއަދު ހަވީރު

އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ “ޑިމޮކްރަސީ ސައްލާ” މިރޭ 9.00 ން ފެށިގެން ރާޅުގަނޑުގައި ކުރިޔަށް ދާނެ

7 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު އާންމުންގެ މަދު ބަޔަކާއި، ބައެއް ފުލުހުންނާއި މަދު އަދަދެއްގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަޣާވާތާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ ސައިކަލް ބުރެއް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ.

މި ސައިކަލްބުރު ފެށޭނީ މިއަދު ހަވީރު 4.30 ގައި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުން ނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ އަންހެންނުންގެ ރޫހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ “ޑިމޮކްރަސީ ސައްލާ” މިރޭ 9.00 ން ފެށިގެން ރާޅުގަނޑުގައި ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.