ތަޙުނިޔާ ދެންނެވުން: ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ އަންހެނުންނަށް ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން

mdp-logo2

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މި ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށާއި، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި، މި ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ދިވެހި އުއްމަތް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ހިއްވަރާއެކު ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ.

ދިވެހި އަންހެނުންގެ މި މަސައްކަތަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ ތައުފީޤް ދެއްވާށިއެވެ! އާމީން

8 މާރޗް 2012

މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު