އެމްޑީޕީގެ އަންހެން މެންބަރުން އަނެއްކާ ވެސް ސުލްހަވެރި އިޙްތިޖާޖަކަށް

އެމްޑީޕީގެ އަންހެން މެންބަރުން އަނެއްކާ ވެސް ސުލްހަވެރި އިޙްތިޖާޖަކަށް ނިކުންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިމެނޭ މި އިޙްތިޖާޖު ފެށޭނީ މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު، ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކުރިމަތިންނެވެ.