ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ އަންހެން މެންބަރުންގެ ބޮޑު ހިނގާލުން .. 24 ފެބްރުއަރީ 2012

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ހިނގާލުމުގައި އެތައް ހާސް އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވޭ. ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކައިރިން ފެށި މި ހިނގާލުން ނިންމާފައިވަނީ އިންސާފްގެ މައިދާނަށް. އެ މައިދާނުން އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވޭ.

ފޮޓޯ: މައުރޫފް ޚަލީލް