އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު އޮންނާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު އޮންނާނެއެވެ.
މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2.30 ގައި ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމުގައެވެ.
މިއަދު މި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމަކީ އެ މަޖިލީހުގެ 101 ވަނަ ބައްދަލުވުމެވެ.