ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ސުލްހަވެރި އެއްވުން: އަވަސް އިންތިޚާބެއް އިއުލާން ނުކުރަނީސް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން – އެމްޑީޕީ

އަވަސް އިންތިޚާބެއް އިއުލާން ނުކުރަނީސް އެމްޑީޕީގެ ސުލްހަވެރި އެއްވުން ހުއްޓާނުލާނޭ ކަމަށާއި، ހުވަދު އަތޮޅާއި، ތިލަދުންމަތިން މި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މީހުން ދޯނިތަކުގައި ފުރާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނޭ.

ފޮޓޯ:އަނދާ