އީޔޫ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ޑރ.ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް ހަމަޖައްސަވައިފި

farahanaz

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ޑރ.ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އެކަމަނާ މިހާތަނަށް ހުންނެވީ އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އީޔޫއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ބަޑިން އިންޒާރުދީ، ބަޤާވާތަކުން ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަނާ ވަނީ އިއްޔެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.