އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު އޮންނާނެ
ކުރީގެ ހޮލިޑޭއިން ގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 83 ވަނަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން .. މިއަދުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމުގައި
ކުރީގެ ހޮލިޑޭއިން ގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 83 ވަނަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން .. މިއަދުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމުގައި

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު އޮންނާނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2.00 ގައި ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމްގައެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމެވެ.