އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ ކަމަށް މާފުށީގޭ މަރިޔަމް ޝަފީޤް ހަމަޖައްސަވައިފި

mariyam-shafeeq-258-x-334

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް، މާފަންނު މާފުށީގޭ މަރިޔަމް ޝަފީޤް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން އެ އޭޖެންސީގެ އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ބޯޑުގެ މެންބަރު ކަމަށްވެސް މަރިޔަމް ޝަފީޤު ވަނީ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.