އެމްޑީޕީގެ “ތިޔަހެނެއް ނުކިޔޭނެ” ސިލްސިލާގެ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

haruge-dheneh-nukiyeyne-11-01-2012-1681ރޭގެ ޖަލްސާގައި ޝިފާގް ވާހަކަދައްކަވަނީ ..ފޮޓޯ: އަނދާ

އެމްޑީޕީގެ “ތިޔަހެނެއް ނުކިޔޭނެ” ސިލްސިލާގެ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

މި ޖަލްސާ ގައި އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، އެ ޕާޓީއަށް ތާޢީދުކުރައްވާ އަދި ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެ ޕާޓީން އެދެއެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާ ގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންނާއި، ބައެއް ވަޒީރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވާނެއެވެ.

މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 8.45 ގައެވެ.

ރޭ ބޭއްވި ” ތިޔަހެނެއް ނުކިޔޭނެ” ކެމްޕެއިންގެ އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައެވެ. މި ސިލްސިލާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަކީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ ބައެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާތީ އެއީ ޙަގީގަތެއް ނޫން ކަން ސާބިތުކޮށް، އެ ފަދަ ތުހުމަތުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާ ކެމްޕެއިންއެކެވެ.