އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި މިރޭ އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ (ޑިސެމްބަރު 15) 9:00 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހައި އަންހެން މެމްބަރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.