އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ މ. ފެހިގޭ ސަރަހައްދުގައި

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ (12 ޑިސެމްބަރު، 2011) 8:00 ގައި މިރިޔަސް މަގު މ. ފެހިގޭ ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.