އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 23 ޖެނުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް ގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދު ކުރައްވާ އެންމެހާ ދިވެހީންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ.