ފޮޓޯ: ބްރިޓިޝް ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސް ގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން .. 3 އޮކްޓޯބަރ 2011