ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ .. އާރޓިފިޝަލް ބީޗް .. 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2011

ފޮޓޯ: އަނދާ

މި ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.