އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރުން .. 16 އޮގަސްޓް 2011

ފޮޓޯ: މަންދީ ޒުބައިރު

އިއްޔެ ހަވީރު ސްޓެލްކޯގެ އޮޑިޓޯރިއަމް ގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވި.