ދައުލަތުގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޞްލާޙުގެ އިފްތިތާޙީ ދަރުބާރު… 15 އޮގަސްޓް 2011

ފޮޓޯ: މައުރޫފް ޚަލީލް

މި ދަރުބާރުގައި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕާއި، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް މެންބަރުންނާއި، ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި