އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

24 މެއި 2010

އެމްޑީޕީން ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޖަލްސާ މިރޭ (31 މެއި 2010 ވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ) އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9.00 ގައެވެ.
މިޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، އެޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ އެޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.