އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ އޮންނާނެ

30 މެއި 2010

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ (31 މެއި 2010 ވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ) އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
ވީމާ މިޖަލްސާއަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މާދަމާރޭ 9.00 ގައެވެ.