ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން

mdp-logo

ފުވައްމުލަކު ހޯދަނޑުގެ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް އެއް ހަރަކާތްތެރިޔާ ކަމަށްވާ ޏ.ފުވައްމުލަކު، ވައިޓްރީޒް، މުހައްމަދު ހުސައިން (ދަނބުގޭކަލޯ) މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ދެމިއޮތުމުގެ އާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު (ހިސްޓޯ) އާއި، އެމްޑީޕީގެ ލިޑަރޝިޕާއި، އާންމު މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ.
މާތް ﷲ އެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވައި، މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.