ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން

މާލެ ސިޓީގެ އާ މޭޔަރަށް އެމްޑީޕީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ އިން މަރުހަބާ ދެންނެވުން

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް މިއަދި އިންތިޚާބުވި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު، ހ.އިސްދޫ (މައިޒާން) އަލި މަނިކަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ އާއި، މި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ރައީސް (މާލިމީ) އިބްރާހީމް އަޙުމަދުގެ ނަމުގައި މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ.
މައިޒާން އަލިބެގެ މޭޔަރުކަމުގައި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ އަށާއި، މުޅި މާލެ ސިޓީ އަށް އިތުރު ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބު ގެނެސްދެއްވާނޭ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.

އެމްޑީޕީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ