އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

17 މެއި 2010

އެމްޑީޕީން ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޖަލްސާ މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9.00 ގައެވެ.
ވީމާ މިޖަލްސާއަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ އެޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.