އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާ އެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

10 މެއި 2010

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ (10 މެއި 2010 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ) އެމްޑީޕީ ހަރުގޭ ގައި އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ 9.00 ގައި ފެށޭ މި ޚާއްޞަ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ