އިޢުލާން

އެމްޑީޕީ ބިލެތްފަހީ ހިނދޫ ގޮފި
ބިލެތްފަހީ، ދިވެހިރާއްޖެ

އެމްޑީޕީ ބިލެތްފަހީ ހިނދޫ ގޮފީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2011ގެ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

މި ގޮފި އުފެދި މިވީ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން މި ގޮތްޕާއި ވަނީ ގުޅިވަޑައި ގެންފައެވެ. ވީމާ 5 އަހަރު ދުވަހަށް އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމެޓީ އަށް 1 އަހަރާ 10 މަސްދުވަސް ވެފައި ވީނަމަވެސް މި ވަގުތު އޮތް ހިންގާ ކޮމެޓީ އިން ބޭނުން ވަނީ ގޮފީގެ މެމްބަރުން އިންތިހާ އަށް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އެމެމްބަރުން ނަށް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމާއި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ގޮފީގެ ބައި އިލެކްޝަން އެއް ބޭއްވުމަށެވެ. މި ގޮތުން 8 ޖޫން 2011 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ވަނީ އިންތިހާބުގެ މަޤާމު ތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާ ތާރީހް އަކީ 12 ޖޫން 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 އެވެ.
އިންިހާބު ކުރާ މަޤާމުތައް :
ރައީސް
ނާއިބު ރައީސް
ސެކްރެޓްރީ
ހަޒާންދާރު
އިންތިޒާމް ސެކްރެޓްރީ
މީޑިއާ ކޯރޑިނޭޓަރ
އިތުރު މެންބަރު 2
ދާއިރާ މަންދޫބު 5

ވީމާ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުމަށް އެދޭ ފޯމު އެމް.ޑީ.ޕީ ބިލެތްފަހީ ހިނދޫ ގޮފީގެ އޮފީހުން ލިބޭނޭ އިމްތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ކޮންމެ ރެއަކު 21:00 އިން 22:30 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިހާބާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ :+960 7662147
+960 7907668
8 ޖޫން 2011

އަބުދުﷲ ޝަހީމް
(ގޮފީގެ ރައީސް)