ފޮޓޯ: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުން.. 23 މެއި 2011

ފޮޓޯ: މައުރޫފް ޚަލީލް