މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ދަރުބާރުގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

ވައުދުތައް މެކުހަށް މި ނަމުގައި މާފަންނު ހުޅަނގުކޮޅުގައި އޮންނަ ބަށިކޯޓުގައި މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މި ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 9.15 އިން ފެށިގެން ދަރުބާރުގޭ ރަންނަ ބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ.