ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ޅ.އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ފޮޓޯ: މައުރޫފް ޚަލީލް