އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

12 އެޕްރީލް 2011

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

mdp-logo

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އޮންނާނޭ ކަމަށް އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ މައި ހަރުގޭގައި މިރޭ 9.00 ގައި ފަށާ، މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ވީހާވެސް ގިނަ މެންބަރުންނާއި، ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ އަދި ހެޔޮއެދި ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގެންނެވުމަށް އެޕާޓީން އެދެއެވެ.