ޑރ.ޑީޑީގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުން މިރޭ އޮންނާނެ

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީއާ ވާދަކުރައްވާ ޑރ.ޑީޑީގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ މިރޭ އޮންނާނޭ ކަމަށް ޑރ.ޑީޑީގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
މި ކެމްޕެއިން އޮފީސް ހުޅުވާނީ މިރޭ 8.30 ގައި ގ.ރެއިންބޯ ގޭގައި ކަމަށް އެ ޓީމުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.