އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެ

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އޮންނޭ ކަމަށް އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
އެ ރޭ 8:45 ގައި އަރޓިފިޝަލްބީޗް ގައި އޮންނަ މި ޚާއްސަ ޖަލްސާއަށް
އެޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި ތާއީދުކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެދި އެމްޑީޕީން ދައުވަތު އަރުވައެވެ.