އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011 ގެ ފައިނަލް ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް

ތިރީގައި އެވަނީ 01 މާޗް 2011 އިން 08 މާޗް 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00އަށް އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް، އެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތުގެ ސައްޚަ ކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ފައިނަލް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓެވެ. މިލިސްޓާއި ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓާއި ތަފާތު ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ