އެމްޑީޕީގެ ޕްރެސް ކޮންފެރެންސެއް މިއަދު 11 ޖަހާއިރު އޮންނާނެ

މިއަދު ހެނދުނު 11 ޖަހާއިރު އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފެރެންސެއް، އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ ކޮންފެރެންސް ރޫމްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެމްޑީޕީގެ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ.