މިރޭ ކުރިޔަށްގެންދާ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް

– ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޮނޑިބަތް ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ 8.45 ގައި ގ.ގަލޮޅުއާގޭ ކުރިމަތީގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަފްރާހުގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބާއްވާނެ

– ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް މައިޒާން އަލިބެގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބާއްވާ ބޮޑުބެރާއި އާންމު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 9 ޖަހާއިރު މަސްވެރިންގެ ޕާކު ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެ