އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ފޮޓޯ: ސަމާހުގެ މާފަންނު ފަރީދީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން

ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ފޭސްބުކް ޓީމް