މިރޭ ކުރިޔަށް ހުރި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް

– އެމްޑީޕީގެ ހުޅުހެންވޭރު ކެންޑިޑޭޓް މައިޒާން އަލިބެއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މައިޒާން އަލިބެގެ ކެމްޕެއިން ޓީމްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯވ އެއް (ފަސީ އެންޑް ފްރެންޑްސް) މިރޭ 8 ޖަހާއިރު ހުޅުމާލޭ ކޮރަލްވިލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެ