ދެންނެވުން: އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރީނދޫ ކެމްޕެއިން ފެށުން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރީނދޫ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ (20 ޖެނުއަރީ 2011) 9:00 ގައި އާޓިފިޝަލްބީޗްގެ އިތުރުން އައްޑޫ ފޭދޫ ސްކޫލުގައާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ އެންމެހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.