އެމްޑީޕީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

މާރޗް 28 2010

alibe

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗީފް ސްޕޯކްސް ޕާސަންގެ މަގާމަށް ރ. ކަނދޮޅުދޫ ފިނިފެންމާގޭ އަލީ ވަހީދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.
އަލީ ވަހީދަކީ ވޭތުވެދިޔަ 5 ދައުރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ.އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަލީ ވަހީދަކީ މިހާރުވެސް އެމްޑީޕީގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ދައުރެއް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.