ރައީސް ބ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

baa-atl-450-x-450

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.
އެއްދުވަހުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ތިންރަށަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނީ، އެއަތޮޅު ކެންދޫއަށެވެ.