މައާފްކުރައްވާ!

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދިރާގުގެ ނެޓްވޯރކަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް އަދިވެސް މުޅިން ހައްލުވެފައިނުވާތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ވާހަކަ މައާފާއެކު ދެންނެވީމެވެ.