އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން ވީޑިއޯ: އައްޑޫ ސިޓީގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން….

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްހާން ފަހުމީ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ރަޝީދު (މެޓްރިކްސް މޯޑު)

ޖަލްސާ ނިންމުން