އެމްޑީޕީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މާލޭސިޓީކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓްގެ ޕޯސްޓަރ އާއްމުކުރުން

އެމްޑީޕީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އޮފީސް
ހ.ޝޭޑީކޯނަރ، މާލެ

ahmed-rukumaa-21-12-2010-8

އެމްޑީޕީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މާލޭސިޓީކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓް ރުކުމާ އަހުމަދުގެ 12 ފޫޓު 16 ފޫޓުގެ ޕޯސްޓަރެއް ޖަނަވަރީމަގުގެ ދެކުނުގައި ހ.ކުންނާރުމާގޭގައި 21 ޑިސެމްބަރު ދުވަހުގެ ރޭ ނަގައިފިއެވެ. މިޕޯސްޓަރގައި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ގޮޅި ހުސްކޮށް ވަނީ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނުލާތީއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 25 ޑިސެމްބަރ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ 2010

ދާއިރާ ރައީސް