އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު އަލުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

13 ޑިސެމްބަރ 2010

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

bandara-sawadhu

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެޓަރނީޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިންވެސް އެމަޤާމުގައި ހުންނެވި، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު، އަލުން ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދަށް އެޓަރނީޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ، މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

ފަތްކޮޅު ދެއްވުމުގެ ކުރިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި، ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމުގެ ހުވާ، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު ކުރައްވައި، ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި އެމަނިކުފާނު ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.