އެޑްވައިޒަރ އޮން ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް މުޙަންމަދު ޝިހާބު ޢައްޔަން ކޮށްފި

mohamed-shihab

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެޑްވައިޒަރ އޮން ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް މާފަންނު ބަގީޗާ މުޙަންމަދު ޝިހާބު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
މުޙަންމަދު ޝިހާބު މި މަގާމަށް މި ޢައްޔަން ކުރެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މަގާމުން އެމަނިކުފާނު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.