ދަޢުވަތު

2 ޑިސެމްބަރ 2010

އެމްޑީޕްރައިމަރީ ގައި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއިން ވާދަކޮށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މުހައްމަދު އައިމަން އިސްމާއިލް (އާނު) ދެއްވާ ބޮނޑި ބަތް ޖާފަތެއް 3 ޑިސެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ރޭ 21:00 ގައި ޔޫ.އެން ޕާކް (ބޮނޑި ބަތް ޕާކް) މަޖީދީމަގު ސޯސަން ސްޓޯރ ކުރިމަތީ ގައި އޮންނާނެއެވެ. ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.