ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެބޭފުޅަކުޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

30 ނޮވެމްބަރ 2010

2-new-deputy-ministers

ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަން ކުރެއްވި ދެބޭފުޅުންނަކީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ޒަމާނީގޭ ޙުސައިން ޝާހިދާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ހެންވޭރު ތްރީލައިޓްސް ފާޠިމަތު ޢާފިޔާއެވެ.